Apie Projektą

GROWE yra trejų metų projektas, finansuojamas pagal „Erasmus +“ programą, KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų diegimui ir gerosios patirties mainams – Strateginės partnerystės mokyklų švietimui.

 

PROJEKTO GRAFIKAS

 • Rugsėjis, 2019 – Projekto pradžia
 • Spalis, 2019 – 1-asis partnerių susitikimas, Cheltenham, JK
 • Lapkritis, 2019 – Rugpjūtis, 2020 – GROWE mokymų programos sukūrimas
 • Kovas, 2020 – 2-asis partnerių susitikimas, Palermas, Italija
 • Birželis / Liepa, 2020 – GROWE programos mokytojų mokymai – vasaros stovykla (3 dalyviai iš kiekvienos šalies), Cheltenham, JK
 • Rugpjūtis – Lapkritis 2020 – Duomenų rinkimo metodikos, skirtos mokymo programos išbandymui dokumentuoti, sukūrimas
 • Lapkritis, 2020 – Liepa, 2021 – Mokymo programos išbandymas su 25 mokytojais iš kiekvienos šalies partnerės
 • Liepa – Spalis, 2021 – Duomenų rinkimas ir mokymų poveikio vertinimas
 • Vasaris, 2021 – 3-iasis partnerių susitikimas, Vilnius, Lietuva
 • Rugsėjis –Spalis, 2021 – Galutinės GROWE mokymų programos parengimas, atsižvelgiant į programos testavimo metu surinktus duomenis ir atsiliepimus
 • Rugpjūtis, 2021 – 4-asis partnerių susitikimas, Cluj-Napoca, Rumunija
 • Lapkritis, 2021 – Liepa, 2022 – GROWE priemonių rinkinio parengimas
 • Balandis, 2022 – 5-asis partnerių susitikimas, Cheltenham, UK
 • Liepa, 2021 – Nacionaliniai sklaidos seminarai visose šalyse partnerėse

Rezultatai

1-as intelektinis produktas – Mokymų programa

Programa apima pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų  profesinio tobulinimo veiklas. Programa siekiama gerinti mokytojų profesinius gebėjimus, kad būtų patenkinti mokinių raštingumo bei socialinio-emocinio mokymosi poreikiai.

2-as intelektinis produktas – Duomenų rinkimo metodika, skirta mokymo programos išbandymui dokumentuoti.

Šis intelektinis produktas leis ištirti mokymo programos poveikį mokytojams-stažuotojams ir jų mokiniams. Remdamiesi rezultatais, galėsime peržiūrėti ir pabaigti 1-ąjį intelektinį produktą.

3-ias intelektinis produktas – Priemonių rinkinys

Šį atvirą, visiems prieinamą priemonių rinkinį sudarys mūsų gerosios patirties pavyzdžiai, įkvepiantys mokytojus naudotis veiksmingomis strategijomis, skirtomis mokinių raštingumo bei socialinių-emocinių įgūdžių lavinimui.