Bliuzo Dainos Kūrimas

Mokykla

Cleeve School

Klasė ir amžius

8 klasė (12-13 m.)

Dalykas

Music

Kas buvo daroma?

Mokiniai apžvelgė bliuzo muzikos bruožus, kuriuos nagrinėjo ankstesnių užsiėmimų metu. Tuomet, kiekvienas individualiai išnagrinėjo Ninos Simone (Nina Simone) dainą „Chain Gang” („The Work Song”), paskui aptarė ir apibendrino savo mintis grupėse. Tada, poromis, jie bandė parašyti savo bliuzo dainos žodžius ir sukurti muziką. Pagrindiniuose etapuose buvo naudojamas įsivertinimas ir bendraklasių vertinimas, kuris padėjo pasiruošti kitoje pamokoje numatytiems pasirodymams.

Kokie Gebėjimai Buvo Ugdomi

Dalykinio raštingumo gebėjimai:

 • Skaitymo supratimas (prasmių ir išvadas, susijusių su konkrečia tema, atradimas tekste).

Socialiniai ir emociniai gebėjimai:

 • Savimonė (savo emocijų supratimas).
 • Jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.
 • Santykių įgūdžiai (komandinio darbo ir bendro problemų sprendimo praktikavimas).

Koks autentiškas tekstas buvo naudojamas?

Pavadinimas: daina „Chain Gang”

Autorius: Nina Simone

Kokių rezultatų buvo pasiekta?

Akivaizdžiai pagerėjo visų mokinių gebėjimas suprasti numanomas prasmes. Mokiniai ėmė labiau pasitikėti savimi dalykine prasme, geriau interpretavo tekstą.

Mokiniai gerokai patobulino savo darbą grupėse ir porose, nes tam buvo skiriama daug dėmesio viso projekto metu. Mokiniams buvo naudingos nedidelės vertinimo užduotys, jos padėjo pagalvoti, ko jie pasiekė ir ką kitą kartą gali padaryti geriau.

Mokinių įsivertinimo ir bendraklasių vertinimo metu tiek aukštesnių, tiek vidutinių gebėjimų mokiniai tiksliai įvertino, kaip jiems sekasi atlikti įvairius praktinės užduoties elementus. Žemesnių gebėjimų mokiniai ne taip tiksliai vertino, kaip jiems sekasi atlikti užduotį, todėl jiems reikia tolesnės pagalbos apibrėžiant savo gebėjimus.

Mokytojų atsiliepimai?

„Iš šio projekto tikrai daug pasiėmiau – mano praktikoje nuo šiol bus daugiau darbo grupėse įgūdžių mokymos, bus aiškiai apibrėžiami vaidmenys grupėse, kad visi mokiniai žinotų, ką jie daro. Manau, kad vadovavimas mokinių apmąstymui apie darbą grupėse buvo neįkainojamas ir aš tai naudosiu pamokose.“

Priedai:

 1. Pamokos planas.
 2. Užduotis „Klausimai autoriui”.
 3. Įsivertinimo ir bendramokslių vertinimo priemonė.

 

Priedas 1: Pamokos planas

Pamokos planas
Konkretūs dalyko mokymosi rezultatai:

·         Mokiniai gebės atsakyti į muzikinius ir kontekstinius klausimus apie esamą bliuzo muzikos kūrinį.

·         Mokiniai parašys savo modernius dainos tekstus, atitinkančius autentišką bliuzo muzikos struktūrą.

·         Mokiniai gebės sujungti savo tekstus su 12 taktų bliuzu ir bosine klavišinių linija.

GROWE kompetencijos
1 7 min Klausimų atsakymas individualiai, paskui bendradarbiavimas grupėje, rengiant bendrą grupės klausimą. Numanomų teksto prasmių suvokimas ir išvadų darymas, sąsajoje su konkrečia tema.

Savo emocijų  atpažinimas / jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.

2 5 min Grįžtamojo ryšio atsakymai – mokiniai savarankiškai pažymi žaliu rašikliu
3 10 min Mokiniai parašo 2 eilutes AAB struktūros teksto, kuris tiktų bliuzo dainai (liūdnai, darbo dainai ir pan.) ir atitiktų bliuzo melodiją bei skiemenis. Žodžiai turi būti šiuolaikiški, kad būtų aktualūs mokiniams. Komandinio darbo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant praktika.

Savo emocijų atpažinimas / jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.

4 15 min Mokiniai poromis atlieka 12 taktų bliuzą su žodžiais. Komandinio darbo ir bendro problemų sprendimo praktika.
5 5 min Mokiniai užpildo pradinį vertinimą, pagal kontrolinį kriterijų sąrašą. Numanomų teksto prasmių suvokimas ir išvadų darymas, sąsajoje su konkrečia tema.

Savo emocijų  atpažinimas / jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.

6 10 min Mokiniai turi dar 10 minučių vertinimui, kad įsitikintų, jog yra pasiruošę. Komandinio darbo ir bendro problemų sprendimo praktika.
7 5 min Mokiniai turi 5 min., kad gautų kitų mokinių grįžtamąjį ryšį apie savo darbą ir pasiruoštų pasirodymui kitą savaitę. Komandinio darbo ir bendro problemų sprendimo praktika.

Savo emocijų  atpažinimas / jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.

8 3 min Susitvarkymas ir daiktų susirinkimas.

 

Priedas 2: Užduotis „Klausimai autoriui“

 1. Kaip jaučiasi pagrindinis veikėjas ir kodėl?
 2. Apibūdinkite foninę muziką, kaip ją jaučiate? Kaip tai skamba?
 3. Kaip autorius tekste panaudojo AAB struktūrą?
 4. Iš kur žinote, kad tai tipiška bliuzo daina?

Grupės atsakymas: Apibendrinkite savo nuomonę apie šią dainą, jos melodiją ir joje nagrinėjamą temą.

 

Priedas 3: Įsivertinimo ir bendramokslių vertinimo priemonė

 

Grupės darbo refleksija
1 2 3 4 5
Veiksmingai bendravome
Teigiami grupės santykiai
Efektyvus komandinis darbas ir problemų sprendimas
Ėmiausi lyderystė grupėje
Gavau paramą, kai jos reikėjo
Teikiau paramą kitiems

 

Tau gerai sekasi …

Norėdamas (-a) tobulėti, turėtum …

 

Savirefleksija
Ar galiu groti bosinę liniją do gamoje? taip ne
Ar galiu groti bosinę liniją fa ir sol gamoje? taip ne
Ar galiu groti 12 taktų bliuzo triadas? taip ne
Ar galiu tiksliai groti abi partijas kartu? taip ne
Ar galiu sklandžiai groti abi partijas kartu? taip ne
Ar rašiau dainos tekstą naudodamas (-a) AAB struktūrą? taip ne
Ar tekstai yra bliuzo stiliaus /nuotaikos? taip ne
Ar viską suderinome poroje? taip ne

 

Savęs vertinimas: mokiniai individualiai užpildė grupinio darbo refleksijos lentelę ir atsakė į savirefleksijos klausimus („Taip/Ne”).

Tarpusavio vertinimas: mokiniai užpildė skiltis „Tau gerai sekasi …”, „Norėdamas (-a) tobulėti, turėtum …” savo porininkui (-ei).

Grupės dinamika

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul National Gheorghe Sincai“ (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 11 klasė (17-18 m.)
Disciplina: Sociologija
Tema: Grupės dinamika

Dirvožemio kokybės stebėsena

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu Baia Mare”
Klasė ir amžius: 12 klasė (18-19 m.)
Dalykas: Dirvožemio kokybės stebėsena
Tema: Kokybės cheminiai rodikliai

Skaičių aibės

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul Națonal „Emil Racoviță” (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 9 klasė (14-15 m.)
Dalykas: Matematika
Tema: Skaičių aibės