Pagrindiniai bliuzo muzikos bruožai

Mokykla

Cleeve School

Klasė ir amžius

8 klasė (12-13 m.)

Dalykas

Muzika

Kas buvo daroma?

Mokiniai klausėsi Roy Brown dainos „Hard Luck Blues” ir nagrinėjo dainos žodžius. Tada, kiekvienas jų gavo rinkinį klausimų, parengtą naudojant strategiją „Klausimai autoriui”, kuruos turėjo atsakyti ir aptarti.

Dainos tekste yra daug svarbių bliuzo muzikos tekstų bruožų, kuriuos mokiniai jau buvo nagrinėję, pavyzdžiui, dėmesys neigiamiems įvykiams (išsiskyrimas ir mirtis), taip pat kreipimasis į Dievą ir sąsajos su religija. Jame pabrėžiamas sunkus darbas ir neviltis, kurią vergai patyrė vergų prekybos metu ir kuri buvo ryškiai išreikšta bliuzo muzikoje.

Dainos teksto struktūra (eilutės 3 ir 6) atitinka tipišką bliuzo „AAB” struktūrą, apie kurią mokiniai jau mokėsi, o dainos garso įraše girdėti daug tipiškų bliuzo muzikos bruožų, įskaitant lėtą tempą, tipišką instrumentuotę, improvizaciją ir 12 taktų bliuzo akordų struktūrą.

Kokie gebėjimai buvo ugdomi?

Dalykinio raštingumo gebėjimai:

 • Gebėjimas pasiremti ankstesnėmis dalyko žiniomis, kad būtų galima sukurti prasmingas sąsajas su tekstu ir padėti jį geriau suprasti.
 • Skaitymo supratimas, gebėjimas apibendrinti pagrindinį teksto argumentą, atpažįstant, kaip autorius jį sukonstravo).

Socialiniai ir emociniai gebėjimai:

 • Savimonė (savo emocijų atpažinimas).
 • Jausmų, vertybių ir minčių susiejimas.

Koks autentiškas tekstas buvos pasirinktas?

Pavadinimas: „Hard Luck Blues”

Autorius: Roy Brown

Kokių rezultatų buvo pasiekta?

Mokiniai atsakymuose pradėjo vartoti muzikos terminus, o tai parodė, kad jie įgijo daugiau pasitikėjimo dėl šio dalyko raštingumo. Mokiniai geriau gebėjo nagrinėti socialinius ir emocinius teksto aspektus ir susieti juos su savo jausmais.

Šis tekstas paskatino mokinius apmąstyti, ką jie sužinojo bliuzo muzikos dėka. Be to, jis buvo ir labai paveikus, nes po to diskutavome apie tai, jog dauguma bliuzo laikotarpio dainų yra paremtos realiais išgyvenimais.

Mokytojų Atsiliepimai

„Ši strategija buvo veiksminga siekiant sujungti teksto ir muzikinius elementus.”

„Ši strategija gerai pasiteisino siekiant numatytų rezultatų, nes mokiniai turėjo įsitraukti į tekstą ir muziką, apsvarstyti dalykinius bei socialinius ir emocinius dainos aspektus. Galima dar pridėti klausimą, kuriuo mokinių prašoma apsvarstyti kiekvieno nuomonę apie dainą / muzikos kūrinį, kad jie galėtų geriau įsiklausyti į vienas kito nuomonę. Tai padeda apgalvoti klausimus, formuluoti juos taip, kad neįžeistum kitų žmonių, jei jie turi kitokią nuomonę apie kūrinį.”

Priedai:

 1. Dainos „Hard Luck Blues” žodžiai.
 2. Klausimai autoriui.

1 priedas: dainos „Hard Luck Blues” žodžiai

2 priedas: Klausimai autoriui:

 1. Kokia yra bendra dainos mintis?
 2. Kaip jaučiasi pagrindinis veikėjas arba dainininkas ir kodėl?
 3. Kaip dainos žodžiai siejasi su muzika?
 4. Kaip autorius tekste panaudojo AAB struktūrą?
 5. Kodėl ši daina atliepia „bliuzo” muzikos žanrą?
 6. Kokia jūsų nuomonė apie šią dainą, jos muziką ir apie ką ji yra? Atsakydami pasitelkite muzikinius terminus.

Grupės dinamika

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul National Gheorghe Sincai“ (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 11 klasė (17-18 m.)
Disciplina: Sociologija
Tema: Grupės dinamika

Dirvožemio kokybės stebėsena

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul Tehnic C.D. Nenitescu Baia Mare”
Klasė ir amžius: 12 klasė (18-19 m.)
Dalykas: Dirvožemio kokybės stebėsena
Tema: Kokybės cheminiai rodikliai

Skaičių aibės

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul Națonal „Emil Racoviță” (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 9 klasė (14-15 m.)
Dalykas: Matematika
Tema: Skaičių aibės