Rezultate

IO1 - Curriculumul programului de formare

Acest program se adresează cadrelor didactice din învățământul secundar (inferior și superior) care se află în etapa de formare iniţială sau continuă. Cursul își propune să pregătească profesorii pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

Disponibil și în limbile: ENLTIT

IO2 - Metodologie de colectare a datelor pentru documentarea pilotării curriculumului

Acest produs intelectual ne-a permis să studiem efectele programului de formare asupra profesorilor și elevilor lor, iar pe baza constatărilor am revizuit și finalizat IO1.

Disponibil și în limbile: ENLTIT

Impactul cursului de formare GROWE

Disponibil în limba engleză

IO3 - Set de instrumente

Acest set de instrumente (resursă deschisă) include bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea literației și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

Colecție de planuri de lecții realizate pe modelul GROWE

Țara: România

Clasa: gimnaziu și liceu