Rezultate

IO1 - Curriculumul programului de formare

Acest program se adresează cadrelor didactice din învățământul secundar (inferior și superior) care se află în etapa de formare iniţială sau continuă. Cursul își propune să pregătească profesorii pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

IO2 - Metodologie de colectare a datelor pentru documentarea pilotării curriculumului

Acest produs intelectual ne va permite să studiem efectele programului de formare asupra profesorilor și elevilor lor, iar pe baza constatărilor vom revizui și finaliza IO1.

IO3 - Instrumentar

Acest instrumentar (sursă deschisă) va include bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea literației și abilităților socio-emoționale ale elevilor.