Partneriai

 

Koordinatorius

Glosteršyro universitetas (JK)

Glosteršyro universitetas yra valstybinis universitetas, įsikūręs Glosterio apskrityje, Anglijoje. Jį sudaro trys miesteliai, du – Francis Close Hall ir Park yra įsikūrę Čeltneme (Cheltenham), o vienas – Oxstalls – Glosteryje (Gloucester). Universitete veikia daugiau nei 120 bakalauro ir apie 70 magistro studijų programų, dėstomų trijuose fakultetuose: Žiniasklaidos, menų ir technologijos, Verslo mokymo ir profesinių studijų bei Taikomųjų mokslų. Universitetas yra tarp 20 geriausių JK universitetų apskaitos ir finansų, biomokslų, žiniasklaidos bei fotografijos ir kino studijų srityje. Tarp Glosteršyro universiteto ir Glosteršyro bei Pietų Glosteršyro ir Stroud koledžų, siekiant didinti aukštojo mokslo prieinamumą, sudarytas 10 metų tarpusavio bendradarbiavimo memorandumas.

www.glos.ac.uk

Kontaktinis asmuo

Ben Screech – bscreech@glos.ac.uk

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italija)

Danilo Dolci kūrybinės plėtros centras (Palermas, Italija) yra pelno nesiekianti organizacija, dirbanti su jaunais žmonėmis ir suaugusiaisiais, ir įgyvendinanti švietimo srities projektus bendradarbiaudama su mokyklomis, universitetais, institucijomis, asociacijomis ir socialiniais partneriais šalies bei tarptautiniu lygiu. Centro veikla remiasi Danilo Dolci ir jo bendražygių darbais socialinėje ir švietimo srityje, pradėtais Rytų Sicilijoje dar 1952 m. 

Centras įkurtas siekiant pasiūlyti vietos bendruomenėms realią galimybę praktiškai spręsti vietos problemas, sukuriant kūrybinę erdvę, kurioje akcentuojamas sąmoningumas ir planavimas „iš apačios į viršų“, ir taip paruošiant kelią realiems pokyčiams. Nuo pat pradžių pagrindinis centro dėmesys buvo skiriamas nesmurtinėms švietimo praktikoms ir maieutinio požiūrio (Reciprocal Maieutic Approach) plėtojimui, įgalinančiam palengvinti kūrybiškumo ugdymą mokykloje ir bendruomenėse. 

Šiuo metu Danilo Dolci kūrybinės plėtros centras dirba šalies ir Europos lygiu, sutelkdamas dėmesį į dvi pagrindines sritis: regionų plėtrą atsižvelgiant į bendruomenių poreikius ir skiriant ypatingą dėmesį pažeidžiamoms tikslinėms grupėms; kūrybiškumą, skatinant švietimo naujoves ir naujų metodikų taikymą, siekiant įgalinti jaunimą, suaugusiuosius ir specialistus.

www.danilodolci.org 

Kontaktinis asmuo

Alessandro Bosco – alessandro.bosco@danilodolci.org

Asociatia LSDGC (Rumunija)

Asociacija „Skaitymas ir rašymas kritinio mąstymo ugdymui” (Rumunija) yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 2002 m. Cluj-Napoca mieste, Rumunijoje. Ugdome skaitymo ir rašymo gebėjimus, kad skatintume kritinį mąstymą.

Mūsų didžiausias pasiekimas – novatoriška programa, padėjusi įdiegti nacionalinėje švietimo sistemoje turtingą ir įvairiapusį aktyvaus mokymosi ir kritinio mąstymo strategijų rinkinį.

Asociacijos nariai yra visų švietimo lygių mokytojai ir mokytojų mokytojai, besidomintys raštingumo bei kritinio mąstymo ugdymu, skatinantys kokybišką ir tvarų visuotinį švietimą. Siūlome nuolatines profesinio tobulėjimo galimybes organizuodami mokymus, apskritojo stalo diskusijas bei konferencijas, kurdami ir suteikdami pedagogams naujas metodikas, dalindamiesi pasaulinėmis švietimo naujovėmis ir atlikdami  nedidelės apimties tyrimus praktikų ir politikos formuotojų informavimui. Remiamės pažangiu požiūriu į švietimą, pasitikime mokytojais ir vertiname jų profesionalumą. Bendradarbiaujame su panašiai mąstančiomis organizacijomis Rumunijoje ir kitose šalyse, kad išplėstume savo galimybes įgyvendinti mūsų misiją. Mokomės ir palaikome vieni kitus, kurdami ir išbandydami novatoriškus metodus tam, kad pagerintume kiekvieno mokymosi patirtis.

ALSDGC yra Europos raštingumo asociacijų federacijos, tarptautinio konsorciumo „Skaitymas ir rašymas   kritinio mąstymo ugdymui“, Europos raštingumo tinklo narė ir organizacija, veikianti kaip Tarptautinės raštingumo asociacijos nacionalinis filialas.

www.alsdgc.ro

Kontaktinis asmuo:

Ariana-Stanca Vacaretu – ariana.vacaretu@gmail.com  

Šiuolaikinių didaktikų centras (Lietuva)

„Šiuolaikinių didaktikų centras“ (ŠDC) yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti neformaliojo švietimo srityje nuo 1999 m. Tai privati, pelno nesiekianti įstaiga, kurios tikslas – tobulinti mokytojų ir kitų suaugusiųjų (įskaitant jaunimą) kompetencijas.

ŠDC misija – inicijuoti ir įgyvendinti strateginius švietimo kaitos projektus bei programas, prisidėsiančius prie šalies švietimo kokybės gerinimo, nuolat stebint, tiriant ir nagrinėjant bendrą švietimo padėtį, atsižvelgiant į Lietuvos ugdymo institucijų bei suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius bei galimybes.

Organizacija kuria ir įgyvendina novatoriškus projektus ir programas, organizuoja seminarus ir pažintinius vizitus, teikia konsultavimo ir ekspertizės paslaugas, vykdo tyrimus, skelbia ir platina savo produktus. ŠDC bendradarbiauja su mokyklomis, suaugusiųjų švietimo centrais, universitetais, jaunimo organizacijomis, kitomis NVO Lietuvoje ir užsienyje. Konkrečios kompetencijos sritys – kritinis ir kūrybinis mąstymas, antikorupcinis švietimas, šiuolaikinė didaktika, raštingumo didinimas, suaugusiųjų švietimas.

ŠDC priklauso keliems profesiniams tinklams – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, Lietuvos vystomojo švietimo vystymo asociacijai (LITDEA), tarptautiniam konsorciumui „Skaitymas ir rašymas kritinio mąstymo ugdymui“ (RWCT IC).

www.sdcentras.lt

Kontaktinis asmuo:

Daiva Penkauskienė – daiva.penkauskiene@sdcentras.lt