Gerosios Praktikos Priemonių Rinkinys

Šiuo priemonių rinkiniu siekiama pasidalyti pagrindinėmis GROWE modelio idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Jame taip pat pateikiami praktiniai patarimai, kuriuos, įgyvendindami projektą, pateikė vidurinių mokyklų mokytojai Italijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje.
„GROWE – Skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą“ (GROWE – Get Readers on the Wavelength of the Emotions) – tai projektas, bendrai finansuojamas pagal programą „Erasmus+“. Juo siekiama ugdyti mokinių raštingumą bei socialinius ir emocinius įgūdžius, mokymosi procese naudojant autentiškus tekstus.

Visi mokytojai, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko, turėtų padėti mokiniams ugdyti raštingumą bei socialinius ir emocinius įgūdžius. GROWE modelis – tai novatoriška metodika, kurią išbandė keturių Europos šalių mokytojai.

Tikslai

 

Priemonių rinkinys yra skirtas vidurinių mokyklų mokytojams. Juo siekiama:

Pagerinti žinias ir supratimą

apie dalykinį raštingumą bei socialinius ir emocinius įgūdžius, ir kaip juos ugdyti.

Pasidalyti praktiniais patarimais

kaip planuoti ir palengvinti mokymąsi, skatinantį dalykinio raštingumo bei socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą.

Padėti mokytojams vertinti

mokinių dalykinį raštingumą bei socialinius ir emocinius įgūdžius, ir mokinių pažangą ugdant šiuos įgūdžius.

Padėti mokytojams apmąstyti mokinių ugdymo GROWE pamokose rezultatus

kad būtų geriau atliepiami mokinių dalykinio raštingumo bei socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo poreikiai.