„Growe” Modelis

GROWE modelis sukurtas papildyti mokytojų naudojamas mokymo strategijas. Darydamas įtaką mokinių dalykinio raštingumo bei socialiniams ir emociniams įgūdžiams, modelis skatina jų dalykinę pažangą.

GROWE modelis yra:

Orientuotas į mokymąsi

Modelis suteikia mokiniams galimybę pagerinti mokymosi rezultatus.

Lankstus

Modelį galima pritaikyti jūsų mokomajam dalykui ir pamokų mokymosi uždaviniams.

Tarpdalykinis

Modelį galima taikyti STEM, menų ir humanitarinių dalykų pamokose.

Susidomėjote?

Peržiūrėkite klausimų-atsakymų skiltį ir sužinokite apie GROWE modelį daugiau.

empty
KODĖL TURĖČIAU NAUDOTI „GROWE” MODELĮ?
  • Jame sujungiamos dvi svarbios sritys – dalykinis raštingumas bei socialinis ir emocinis ugdymas, ir pateikiamos strategijos, kaip vienu metu ugdyti šių sričių įgūdžius.
  • Jame naudojami autentiški tekstai, kuriuos mokiniai nagrinėja bendradarbiaudami ir kartu atskleisdami prasmingas, realiu gyvenimu paremtas svarbiausias įvairių dalykų sąvokas.
  • Modelį išbandė 100 mokytojų keturiose Europos šalyse. Jis pasitvirtino esąs veiksmingas ugdant mokinių socialinio ir emocinio bei dalykinio raštingumo kompetencijas įvairių dalykų – matematikos, biologijos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų ir kt. – pamokose.
KOKIĄ NAUDĄ GAUSIU AŠ, KAIP MOKYTOJAS?

Modelis suteikia būdų, kaip aptarti įvairias temas ir problemas, naudojantis jūsų mokinių skaitomais autentiškais tekstais. Rasite naujų mokymo strategijų, kurios praturtins jūsų praktiką ir sustiprins mokinių pasiekimus. Juk mokinių raštingumui bei socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti reikia prasmingų diskusijų ir gyvo, įtraukiančio bei dinamiško bendravimo.

KOKIĄ NAUDĄ GAUS MANO MOKINIAI?
  • Pasitelkdamas socialinį įsitraukimą ir aiškius mokymo metodus, GROWE modelis padeda ugdyti mokinių socialines, emocines ir raštingumo kompetencijas.
  • GROWE modelio strategijos didina / ugdo mokinių socialinius ir emocinius bei dalykinio raštingumo įgūdžius, kurie turi tiesioginės įtakos mokslams ir sėkmei bei gerovei suaugus. 
  • GROWE modelis – tai originali metodika, kuri, pasitelkdama unikalų dalykinio raštingumo bei socialinio ir emocinio ugdymo derinį, padeda ugdyti raštingumo, socialinius ir emocinius bei mokymosi gebėjimus.

„Kiekvienas mokinys turi suvokti savo galimybes bei ribotumą savo ir kitų atžvilgiu.”

Mokytojas, Rumunija

 

„Dirbdami komandose, sukūrėme idėjų, kurių niekada nebūčiau sukūręs, dirbdamas vienas.”

Mokinys, Rumunija

 

„Socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra tarsi įrankiai, be kurių mokymasis neįmanomas.”

Mokytoja, Lietuva

KAS YRA SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS?

Socialinis ir emocinis ugdymas tai „procesas, kurio metu visi jaunuoliai ir suaugusieji įgyja ir taiko žinias, įgūdžius ir nuostatas, padedančias ugdyti sveiką tapatybę, valdyti emocijas ir siekti asmeninių bei kolektyvinių tikslų, jausti ir rodyti empatiją kitiems, užmegzti ir palaikyti palankius santykius, priimti atsakingus ir rūpestingus sprendimus“ (CASEL, 2020). Su šiuo procesu susijusios kompetencijos sritys – savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai ir atsakingas sprendimų priėmimas – yra labai svarbios mokinių tobulėjimui.

KAS YRA DALYKINIS RAŠTINGUMAS?

Dalykinis raštingumas yra susijęs su tam tikro dalyko skaitymo, rašymo ir bendravimo ypatumais. Šis terminas reiškia mąstymo būdus, įgūdžius ir priemones, kurias naudoja dalykų specialistai. Kiekvienas dalykas turi tik jam būdingą specializuotą žodyną ir sudedamąsias dalis, todėl mokiniai turi būti mokomi „pajusti subtilius skirtumų niuansus, konstruodami žinias raštu skirtinguose dalykuose” (Moje, 2007, p. 9). Tai geriausiai pasiekiama naudojant įvairių tipų autentiškus tekstus (t. y. ne mokyklinius vadovėlius).

KAS YRA AUTENTIŠKI TEKSTAI?

Vienas iš pagrindinių mūsų modelio bruožų yra autentiškų tekstų naudojimas. Juos galima apibrėžti kaip tekstus, parengtus be tiesioginio didaktinio tikslo (t. y. ne vadovėlius).

Autentiškas tekstas – tai yra tikra, gyva kalba, kurios tikslas sudominti ir įtraukti skaitytojus; jis gali būti skirtas linksminti, informuoti ar įtikinti. Autentiškas tekstas skatina aktyviai skaityti, spręsti problemas ir giliai analizuoti, nes jį sudaro konceptualiai turtingos, įtikinamos idėjos ir kalba iš gyvenimo.“ (Bridges, L. (2018)

„Autentiški tekstai daro didelį poveikį mokiniams. Jie jaučia, kad su jais elgiamasi kaip su suaugusiais, kaip su tikrais ekspertais: jais pasitikima, nes jie gali neapsiriboti vien vadovėlyje pateiktomis žiniomis.“

Mokytojas, Rumunija

 

„Autentiški tekstai yra puikus būdas supažindinti su sudėtingais terminais, jie gali atskleisti įvairius požiūrius į vieną ar kitą temą.“

Mokytojas, Jungtinė Karalystė

 

„Autentiški tekstai padeda mokiniams ugdyti įprotį efektyviai kurti sąsajas su realaus gyvenimo situacijomis. Jie padeda mokiniams praplėsti žinias, „išeiti už mokyklos ribų“ ir atskleidžia, kodėl išmokta informacija yra svarbi.“

Mokytojas, Rumunija

 

„Tai buvo unikali patirtis. Viskas labai įdomu, aišku, buvo remtasi įvairia medžiaga.” Mokytojas, Italija

„Mokydamasi dar daugiau sužinojau apie save ir toliau plėčiau savo akiratį. Stiprinau savo suvokimą apie socialinio ir emocinio bei dalykinio raštingumo ugdymo svarbą.”

Mokytoja, Lietuva

Šiame skyriuje kviečiame susipažinti su teoriniu mūsų modelio pagrindu, atrasti socialinių ir emocinių bei metakognityvinių įgūdžių svarbą, patyrinėti, kaip šių įgūdžių ugdymas derinamas mūsų GROWE modelyje bei susipažinti su mūsų ekspertų įžvalgomis šiomis temomis.

Jei nematote lietuviškų subtitrų, vaizdo įrašo apatiniame dešiniajame kampe spauskite: Nustatymai – Subtitrai – lietuvių.

EKSPERTAI APIE SOCIALINĮ IR EMOCINĮ UGDYMĄ


Dr. Francesca Mencaroni, psichologė : Apie socialinį ir emocinį ugdymą bei emocijų svarbą mokinių tobulėjimui.


 Tomas Rakovas, psichologas, socialinio ir emocinio ugdymo programų mokytojas: Apie tai, kodėl socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra svarbūs ir kodėl jie turėtų rūpėti visų dalykų (įskaitant ne humanitarinius) mokytojams.


Professor Adeela Shafi MBE, psichologas, socialinio ir emocinio ugdymo ekspertė: Apie iššūkius, su kuriais gali susidurti mokytojai, ugdydami mokinių socialinius ir emocinius gebėjimus.

Socialinis ir emocinis ugdymas, CASEL 2020

Daugiau informacijos apie socialinį ir emocinį ugdymą rasite čia.

Source: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/

Ekspertai apie dalykinį raštingumą


 Dr. Charles Temple: Apie dalykinį raštingumą.

KAIP SUSIJĘS DALYKINIS RAŠTINGUMAS, SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS BEI AUTENTIŠKI TEKSTAI?
SUSIPAŽINKITE SU GROWE MODELIU…

KODĖL VERTA IŠBANDYTI „GROWE” JŪSŲ MOKYKLOJE?