Rezultatai

1-as intelektinis produktas – Mokymų programa

Programa apima pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų  profesinio tobulinimo veiklas. Programa siekiama gerinti mokytojų profesinius gebėjimus, kad būtų patenkinti mokinių raštingumo bei socialinio-emocinio mokymosi poreikiai.

Also available in: ENITRO

2-as intelektinis produktas – Duomenų rinkimo metodika, skirta mokymo programos išbandymui dokumentuoti.

Šis intelektinis produktas leis ištirti mokymo programos poveikį mokytojams-stažuotojams ir jų mokiniams. Remdamiesi rezultatais, galėsime peržiūrėti ir pabaigti 1-ąjį intelektinį produktą.

Also available in: EN – IT – RO

Data Analysis

3-ias intelektinis produktas – Priemonių rinkinys

Šį atvirą, visiems prieinamą priemonių rinkinį sudarys mūsų gerosios patirties pavyzdžiai, įkvepiantys mokytojus naudotis veiksmingomis strategijomis, skirtomis mokinių raštingumo bei socialinių-emocinių įgūdžių lavinimui.