Rezultatai

1-as intelektinis produktas:
Integruoto dalykinio raštingumo bei
socialinio ir emocinio ugdymo
mokymų programa

Mokymų programa apima vidurinių mokyklų mokytojų profesinio
tobulinimo veiklas. Šia mokymų programa (GROWE modeliu)
siekiama gerinti mokytojų profesinius gebėjimus tenkinti mokinių
dalykinio raštingumo bei socialinio ir emocinio ugdymo poreikius
ugdymo procese naudojant autentiškus tekstus.

Also available in: ENITRO

2-as intelektinis produktas:
Duomenų rinkimo metodologija

Metodologija yra skirta GROWE modelio taikymo stebėsenai bei
rezultatams dokumentuoti. Ši metodologija leidžia atlikti veiklos
tyrimą ir įvertinti GROWE modelio poveikį mokytojams, klasei ar
mokyklos mastu.

Also available in: EN – IT – RO

Data Analysis

Duomenų analizė apima dalyvių ir gautų duomenų apžvalgą, taip pat GROWE poveikį dalyvavusiems GROWE programos mokytojams ir programos išbandyme dalyvavusių mokyklų mokytojams ir mokiniams.

3-ias intelektinis produktas:
Gerosios praktikos priemonių rinkinys

Priemonių rinkiniu siekiama pasidalyti pagrindinėmis GROWE
modelio idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Šiame
priemonių rinkinyje pateikiamos dalykinio raštingumo bei
socialinio ir emocinio ugdymo ekspertų įžvalgos, projekte
dalyvavusių keturių šalių (JK, Rumunija, Italija, Lietuva) mokytojų
praktiniai patarimai ir mokinių patirtys.