• pirmoji vidurinio ugdymo pakopa, 2 klasė
• Pilietinis ugdymas
• Italija