Modelul Growe

Modelul GROWE este conceput pentru a veni în completarea strategiile pe care le utilizați deja în facilitarea învățării. Adoptarea sa va avea un impact asupra LD și ÎSE la elevi, în contextul dezvoltării competențelor specifice la diferitele discipline.

Modelul GROWE este:

Orientat spre învățare

Le oferă elevilor posibilitatea de a-și îmbunătăți rezultatele învățării.

Flexibil

Poate fi adaptat la diferite discipline și la obiectivele de învățare urmărite în lecții.

Transdisciplinar

Poate fi implementat atât la disciplinele STEM, cât și la cele socio-umane.

Sunteți interesați?

Utilizați secțiunea interactivă de întrebări și răspunsuri de mai jos pentru a afla mai multe despre modelul GROWE.

empty
DE CE SĂ FOLOSESC MODELUL GROWE?
 • combină două domenii de interes: învățarea socio-emoțională și literația disciplinară și oferă profesorilor strategii pentru a le aborda simultan;

 • folosește texte autentice, cu care elevii interacționează, prin colaborare cu colegii, pentru a explora abordări relevante, din viața reală, ale conceptelor-cheie din disciplina studiată;

 • a fost testat de 100 de profesori din patru țări europene și s-a dovedit eficient în dezvoltarea abilităților socio-emoționale și de literație disciplinară ale elevilor într-o varietate de discipline: matematică, biologie, istorie, geografie, limbi străine etc.

CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU MINE, CA PROFESOR?

Oferă ocazii pentru a discuta diverse aspecte ale textelor autentice citite de elevi, precum și strategii de predare care vor diversifica activitatea la clasă și vor consolida rezultatele învățării. Literația disciplinară și abilitățile socio-emoționale ale elevilor necesită implicare activă în discuții semnificative, precum și interacțiune captivantă și dinamică.

CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU ELEVII MEI?
 • Prin susținerea interacțiunilor între elevi și abordări explicite de predare, GROWE va dezvolta competențele sociale, emoționale și de literație ale elevilor.

 • Învățarea socio-emoțională (ÎSE) și literația disciplinară (LD) ale elevilor au un impact direct nu numai asupra carierei lor școlare, ci și asupra succesului și stării lor de bine ca adulți. Prin urmare, este important să se adopte strategii care să dezvolte aceste competențe.

 • Modelul GROWE este o abordare originală care țintește dezvoltarea simultană a ASE și LD.

 • Prin combinarea acestor competențe, modelul GROWE își propune să îmbunătățească abilitățile de învățare la elevi.

  „Fiecare elev trebuie să fie conștient de propriul potențial și propriile limitări, inclusiv în relația cu alții.” (profesor din România)
  „Când lucram în echipe, ne-au venit idei pe care nu le-am fi avut niciodată fără colegi.” (elev din România)

  „Abilitățile sociale și emoționale sunt ca niște instrumente fără de care învățarea este imposibilă.” (profesor din Lituania)

CE ESTE ÎNVĂȚAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ?

Învățarea socio-emoțională este „procesul prin care toți tinerii și adulții dobândesc și aplică cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a dezvolta identități sănătoase, pentru a-și gestiona emoțiile și pentru a-și atinge obiectivele personale și colective, pentru a simți și a manifesta empatie față de ceilalți, pentru a stabili și a menține relații de sprijin și a lua decizii responsabile și marcate de grijă pentru semeni.” (CASEL, 2020). Domeniile de competență legate de acest proces – auto-conștientizarea, gestionarea sinelui, conștientizarea socială, abilitățile de relaționare și luarea deciziilor responsabile – sunt esențiale în dezvoltarea elevilor.

CE ESTE LITERAȚIA DISCIPLINARĂ?

Literația disciplinară vizează specificitățile citirii, scrierii și comunicării în cadrul unei discipline. Termenul denotă modurile de gândire, abilitățile și instrumentele folosite de experții din disciplina respectivă. Fiecare disciplină are un vocabular specializat și componente unice specifice și, prin urmare, elevii din învățământul secundar trebuie să învețe „diferențele nuanțate în producerea cunoștințelor prin limbaj scris în mai multe discipline” (Moje, 2007, p. 9). Acest lucru poate fi cel mai bine realizat folosind diverse tipuri de texte autentice.

CE SUNT TEXTELE AUTENTICE?

Una dintre principalele caracteristici ale modelului nostru este utilizarea de texte autentice, care pot fi definite ca orice text scris fără scop didactic direct (adică nu pentru a fi incluse în manual școlare).

„Textul autentic are un limbaj real, viu și este scris pentru a stârni cititorii și a-i capta; poate distra, informa sau convinge. El invită la lectură activă, la rezolvarea problemelor și la o analiză profundă, deoarece cuprinde idei bogate din punct de vedere conceptual, idei convingătoare și limbaj autentic.” (Bridges, L. (2018)

„Textele autentice au un mare impact asupra elevilor. Ei simt că sunt tratați ca niște adulți, ca experți adevărați: li se dă încredere că pot depăși ceea ce oferă manualul.” (profesor din România)

„Sunt o modalitate genială de a introduce terminologie complexă și pot oferi perspective diferite asupra temelor.” (profesor din Marea Britanie)

„(Textele autentice) le permit elevilor să-și dezvolte obiceiul de a se raporta eficient la situații din viața reală. Ele îi ajută pe elevi să-și extindă cunoștințele dincolo de activitățile școlare și le arată de ce informațiile învățate sunt relevante.” (profesor din România)

„A fost o experiență autentică. Totul a fost întotdeauna foarte interesant, foarte clar și s-a bazat pe o gamă largă de materiale.”

Profesor din Italia

„Pe măsură ce derulăm formările, învăț din ce în ce mai multe despre mine și continui să-mi lărgesc orizonturile. Îmi întăresc percepția asupra importanței ÎSE și LD.” 

Formator din Lituania

În această secțiune, sunteți invitat să explorați baza teoretică a modelului nostru, să descoperiți importanța abilităților socio-emoționale și metacognitive și să explorați această abordare combinată pe care v-o propunem. Ascultați ce ne spun experții despre aceste subiecte.

CE SPUN EXPERȚII DESPRE ÎNVĂȚAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ?

Dr. Francesca Mencaroni, psiholog, despre învățarea socio-emoțională și importanța emoțiilor în dezvoltarea elevilor

Tomas Rakovas, psiholog și formator în programe de ÎSE

Prof. Adeela Shafi MBE, expert în domeniul învățării socio-emoționale, despre provocările pe care le pot întâmpina profesorii în abordarea nevoilor de ÎSE ale elevilor lor.

Roata CASEL

Click aici pentru informații mai detaliate despre învățare socio-emoțională.

Sursă: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/

Ce spun experții despre literația disciplinară?


Dr. Charles Temple despre literație disciplinară

CARE ESTE CONEXIUNEA DINTRE LITERAȚIA DISCIPLINARĂ, ÎNVĂȚAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ ȘI TEXTELE AUTENTICE?

CONECTEAZĂ-TE LA MODELUL GROWE

DE CE MERITĂ SĂ ÎNCERCAȚI GROWE LA ȘCOALĂ?