GROWE – Lectură și dezvoltare socio-emoțională

GROWE țintește dezvoltarea competențelor formatorilor și profesorilor de a răspunde la nevoile de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor prin elaborarea unui model integrat de intervenţie bazat pe utilizarea unor texte autentice de calitate foarte bună (nu texte din manualele școlare) din literatura contemporană pentru copii și adolescenți.        

Literația disciplinară

…se referă la citit-scris și comunicare în cadrul fiecărei discipline, cu focalizare pe modul de gândire, pe abilităţile și instrumentele specifice utilizate de către experți în respectivele discipline. Literația disciplinară (în și prin toate disciplinele școlare) subliniază stăpânirea cunoştinţelor și abilităților cheie și limbajului specific disciplinelor școlare.

Abilitățile socio-emoționale

… se referă la abilitățile de reglare a emoțiilor și comportamentului, de recunoaștere și gestionare a emoțiilor, la stabilirea de relații pozitive cu cei din jur și luarea unor decizii responsabile.

Există o legătură clară între etosul școlar orientat spre dezvoltarea abilităților socio-emoționale, pe de o parte, și prezenţa, precum și rezultatele școlare ale elevilor.

GROWE își propune să combine aceste două elemente, producând un program de formare pentru profesorii de toate disciplinele care îi pregătește să răspundă, într-o manieră integrate, nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație și abilităților socio-emoționale la elevi. GROWE își propune să elaboreze o intervenție eficientă, sporind oportunitățile de dezvoltare profesională ale profesorilor pentru a susține succesul școlar al elevilor vulnerabili.

Obiective

5
Creșterea capacității organizațiilor partenere de a sprijini profesorii în vederea dezvoltării competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor lor;
5
Elaborarea și testarea unui program de formare de tip blended learning pentru cadre didactice, pentru a-i pregăti să răspundă mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor în domeniul competențelor de literație și abilităților socio-emoționale;
5

Dezvoltarea unui instrumentar (sursă deschisă) cuprinzând bune practici pentru a inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale ale elevilor.

Grupuri Țintă

Formatori de cadre didactice

12 formatori de cadre didactice care vor fi formați pentru a testa livrarea programul de formare

Profesori de toate discipline

100 profesori în formare iniţială și continuă, capabili să abordeze dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale în cadrul disciplinelor școlare la diferite categorii de elevi

Elevi

2500 elevi își vor îmbunătăţi competențele de literație și abilităţile socio-emoționale ca rezultat al participării la activităţi de învăţare care urmăresc aceste obiective explicit, în plus față de obiectivele de învăţare specific disciplinelor școlare

Școli

4 școli vor adopta practici specifice la nivelul întregii școli pentru a îmbunătăți competențele de literație și abilităţile socio-emoționale într-o manieră integrată pentru a veni în sprijinul succesului școlar al elevilor și al dezvoltării lor personale.