Periodinės elementų lentelės istorija

Mokykla

Cleeve School

Klasė ir amžius

7 klasė (11-12 m.)

Dalykas

Tikslieji mokslai

Kas buvo daroma?

Mokiniai žiūrėjo vaizdo įrašą ir parašė pirminę santrauką apie tai, ką matė. Tada jie dar kartą pažiūrėjo vaizdo įrašą, papildė ir parengė galutinį santraukos variantą, kurį sudarė ne daugiau kaip 50 žodžių. Vėliau mokiniai vertino vieni kitų santraukų aiškumą (skalėje nuo 1 iki 5 balų).

KOKIE DALYKINIO RAŠTINGUMO BEI SOCIALINIAI IR EMOCINIAI GEBĖJIMAI BUVO UGDOMI?

  • Rašymas mokymuisi (sukuriant nuoseklią pastraipą temai atskleisti).
  • Santykių įgūdžiai (efektyviai bendraujant).

 KOKS AUTENTIŠKAS TEKSTAS BUVO PASIRINKTAS?

Pavadinimas: „Genealioji Mendelejevo periodinė lentelė” (The genius of Mendeleev’s periodic table)

Aprašymas: Vaizdo įrašas apie periodinės lentelės atsiradimo istoriją:

Autorius: Lou Serico

KOKIŲ REZULTATŲ BUVO PASIEKTA?

Mokiniams patiko rasti ir gryninti savo atsakymus, o jų bendravimo aiškumas užsiėmimo metu pagerėjo.

MOKINIŲ ATSILIEPIMAI

„Buvo sunku pasirinkti tik 50 žodžių, bet mes dirbome kartu ir mums pavyko.”

MOKYTOJŲ ATSILIEPIMAI

„Tai buvo puiki, mokiniams įdomi ir motyvuojanti užduotis. Paprasta supratimo vertinimo skalė puikiai pasiteisino, o mokiniams patiko vertinti vieni kitų darbus.

Priedai:

  1. Pamokos planas (Appendix 1_1_History of the Periodic Table Lesson Plan)
  2. Nurodymai / vertinimo kriterijai (Appendix 1_2_History of the Periodic Table Instructions)
  3. Darbo sąsiuvinis, kuris buvo naudojamas su mokiniais (Appendix 1_3_Workbook_Lesson 4)

Grupės dinamika

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul National Gheorghe Sincai“ (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 11 klasė (17-18 m.)
Disciplina: Sociologija
Tema: Grupės dinamika

Skaičių aibės

Šalis: Rumunija
Mokykla: „Colegiul Națonal „Emil Racoviță” (Cluj-Napoca)
Klasė ir amžius: 9 klasė (14-15 m.)
Dalykas: Matematika
Tema: Skaičių aibės